אבקשכם לספק מים 

 

ידוע לי שהאחריות על השעון חלה עלי ובמקרה של גניבה של השעון או של מים מהשעון – יהיה עלי לשאת בהוצאות הכרוכות בכך.
הנני מתחייב לא לחבר את המבנה לרשת המים ללא טופס 4 שיתקבל מהועדה לתכנון ובניה.
מכשיר למניעת זרימה חוזרת:
1. ידוע לי כי בהתאם ל"תקנות בריאות העם", הנחיות משרד הבריאות, ותקנות התכנון והבניה, חלה חובת התקנת של מכשיר למניעת זרימה מים חוזרת (מז"ח), בכל מערכת מים בה קיים קשר פיזי בין מערכת מי שתיה לבין מערכת מים שאינה מיועדת לשתייה וכי תקנה זו חלה על עסקים, בכלל זה חקלאים, בתים פרטיים ובתים משותפים.
2. ידוע לי כי התקנות מחייבות כי התקנת מז"ח תבוצע בראש מערכת המים ע"י מתקין שהוסמך לכך ע"י משרד הבריאות, המכשיר יתוחזק במצב תקין ותבוצע בו בדיקת תקינות לפחות אחת לשנה ע"י מתקין מוסמך כנ"ל. האביזרים שיותקנו חייבים להיות בעלי אישור משרד הבריאות.

נא להזין מספר תקין בעל 9 ספרות

Browser not supported

נא לחתום באמצעות העכבר או מסך המגע

 

 

במידה ומבקש הבקשה הוא קבלן, יש ליצור קשר עם מחלקת הגבייה בטלפון 04-6769991 שלוחה 5