הורים יקרים

מתרגשים יחד אתכם על הצטרפות בתכם / בנכם למשפחת תלמידי כפר תבור בשנת הלימודים הקרובה. זה הזמן להצטרף אל מערכת חינוכית המספקת חינוך במרחבים מאפשרים מגוון הזדמנויות תוך קידום מסוגלות, יצירתיות וייחודיות של כל אחד ואחת מילדי הכפר.

מחלקת החינוך בכפר פועלת למען יצירת  מצוינות בשלושה רבדים: מצוינות  ארגונית, מצוינות חינוכית -לימודית ומצוינות ערכית -חברתית. המערכת פועלת  לקידום וחיזוק המנהיגות החינוכית, פיתוח ויצירת מרחבי למידה חדשניים לביסוס חינוך הטרוגני, לצד מיקסום חינוך חברתי המחובר לקהילה.

הורים יקרים, אנו מאמינים בחשיבות קידום הרצף החינוכי ולפיכך מטפחים  את  הקשר והשותפויות בין מסגרות החינוך בקהילה ומחוץ לה [פורמליות ובלתי פורמליות]

כמו כן, אנו רואים בכם שותפים מלאים לתהליך החינוכי ולכן מטפחים שותפות המבוססת על אמון והדדיות מתוך מטרה להעניק  מענה חינוכי ההולם לילדיכם היקרים.

מאחלים לילדיכם שנת לימודים פורייה, מוצלחת ומהנה ,אנו לשרותכם לכל דבר ועניין.

עודד הלפרין – ראש המועצה

רוית נחום – מנהלת מחלקת חינוך

לחצו כאן להרשמה לגנים וכיתות א    

מידעון רישום לגני הילדים וכיתה א' שנת הלימודים תשפ"ה 2024-2025

הרישום לכיתה א' ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"ה יחל: 

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ה יחל בתאריך 11.1.2024, א' בשבט תשפ"ד, יום חמישי, ויימשך עד לתאריך 31.1.2024, כ"א בשבט תשפ"ד, יום רביעי.

חובה היה לקיים את הרישום במועדים אלה – הנחיות הרישום הן מכוח חוק לימוד חובה, תשי"ט-1949תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959, ותקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט-1959.

יובהר כי חובת הרישום לגן ילדים או לכיתה א' ולביקור בגן ילדים או בבית ספר (מוסד חינוך רשמי או מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי) חלה על ילדים בגיל 3 ואילך, בגיל הרישום כמפורט להלן.

הוראת שעה בעקבות מלחמת חרבות ברזל: 

 • רשות חינוך מקומית תחל את הרישום במועד הרישום כאמור לעיל. רשות חינוך מקומית תוכל להאריך את מועד הרישום גם לאחר תום תקופת הרישום, כקבוע בתקנות הרישום ולהוסיף עוד שבוע ימים, מעבר לקבוע בתקנה 6(ג') לתקנות הרישום.

 • רשות חינוך מקומית תודיע לתושבים בדבר הארכת תקופת הרישום בדרך הפרסום שנקבעה בתקנות הרישום. 

 • בהתאם לתקנה 6(ג') יהיה משרד רישום אחד של רשות חינוך מקומית פתוח לפחות אחת לשבוע במשך כל ימות השנה, בשעות שהיא תקבע לשם רישום תלמידים לגן ילדים ולבית ספר.

יובהר כי חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חלה על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום.

 

 

מידע כללי וחשוב

 • הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות האינטרנט על פי זיהוי התלמיד הנרשם במספר תעודת הזהות שלו ושל הוריו.
 • ילדים הלומדים בגני הילדים בשנה הנוכחית חייבים אף הם ברישום לשנה"ל הבאה.
 • *תעריף תשלומי האגרה מבוסס על חוזר תשלומי ההורים תשפ"ד.
 • הרישום במערכת הוא:

# ממלכתי גן ציבורי / גן במתכונת קיבוצית / בי"ס רבין.

# ממלכתי דתי-גן / כיתות א':  בי"ס מרכז לביא.

*יש להסדיר את התשלום לגן הקיבוצי במתנ"ס.

חובת הרישום לגן ילדים רשמי או מוכר שאינו רשמי חלה על ילדים בגיל 3 ואילך. בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), תשע"ג-2013, כל הילדים שנולדו בשנתון לועזי מסוים נכללים באותה שכבת גיל לצורך חוק לימוד חובה:

חייבי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ה הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

 • כיתה א' – 1.1.2018 ( י"ד בטבת תשע"ח) עד 31.12.2018 (כ"ג בטבת תשע"ט)

 • גילי 5 – 1.1.2019 (כ"ד בטבת תשע"ט) עד 31.12.2019 (ג' בטבת תש"ף)

 • גילי 4 – 1.1.20220 (ד' בטבת תש"ף) עד 31.12.2020 (ט"ז בטבת תשפ"א) 

 • גילי 3 – 1.1.2021 (י"ז בטבת תשפ"א) עד 31.12.2021 (כ"ז בטבת תשפ"ב)

 

חריגי גיל רך

החל משנת הלימודים תשפ"א לא מתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה.

 

העתק מגורים בין רשויות:

רישום לגן עקב מעבר דירה בין רשויות יתבצע בכפוף לכתובת עדכנית בתעודת הזהות של שני ההורים וביטול רישום מטעם הרשות האחרת, ממנה עוברת המשפחה לכפר תבור.
כתובת המגורים המופיעה בת"ז חייבת להיות תואמת לכתובת הארנונה ברשות, חוסר התאמה יזום ומודע על ידי ההורים הינו עבירה על החוק ועלול להוביל להוצאת התלמיד/ה מהמוסד החינוכי לאחר קבלת השיבוץ.

הורים גרושים /פרודים / רווקים

במעמד הרישום חובה עליכם למלא את טופס כתב ההתחייבות בקישור הבא.

ילדים עם אתגר בריאותי

הורים לילדים עם אתגרי בריאות[ אלרגיה וכו']המעוניינים בסיוע רפואי לילדיהם, מתבקשים לדווח לרשות ולצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים על מנת שניתן יהיה לבקש עבורם סיוע רפואי ולהתאים עבורם את התזונה.

 

לרוב, הרכב גני הילדים הוא דו גילאי, הרכב גן הילדים עשוי להשתנות משנה לשנה בהתאם לאילוצים, לצרכים ולמדיניות מחלקת החינוך. למשל גן דו גילאי יהפוך לגן חד גילאי.

בהתאם לנתוני הרישום, יתכנו שינויים נוספים כגון פתיחת גנים חדשים ושינויים במיקום גנים קיימים.

הרכב הגנים בתשפ"ג: צעירים -דו גילאי. בוגרים -חד גילאי*

 1. שימור קבוצת השווים
 2. מזעור מעברים
 3. שאיפה לשימור איזון מגדרי ואיזון שנתונים
 4. פיזור ילדים משולבים
 5. שאיפה לשימור רצף גאוגרפי במעבר מגן צעיר לחובה

הודעת שיבוץ ילדכם לגן תשלח בתאריך 15/7

הגנים הבוגרים :אלון וכלנית.

על מנת לאפשר חינוך מיטבי לילדי כפר תבור, אנו מאפשרים לתלמידים להירשם לגנים "במתכונת קיבוצית" בשיתוף פעולה עם המתנ"ס,המציעים תוספות מעבר לחוק חינוך חינם (המכונה "טרכטנברג"). לפיכך בפני הורה המעוניין לרשום את ילדיו עומדת האופציה לבחור את הגן "הקיבוצי" המעניק תוספות כדלקמן:

שעות הלימודים

יום מלא- 7:00- 16:00

מחצית היום- 7:00- 14:00
יום ו- 7:00- 12:45

תקופת הלימודים 

01.09.2023 עד 30.06.2024. 

הרכב הצוות

 • 7:00 סייעת ראשונה
 • 7:30 סייעת שניה
 • 8:00 גננת
 • עד השעה 14:00, גננת ושתי סייעות.
 • בשעות 14:00- 16:00 שתי סייעות.

לוח חופשות

בימי חופשות משרד החינוך תחליף את הגננת אשת צוות בין השעות 8:00 – 14:00

פעילות בחגים למעט ערבי חג וימי שבתון [לוח החופשות יפורסם במכתב השיבוץ לגנים]

ארוחות

ארוחת בוקר- ישראלית המורכבת מגבינות, ירקות, חומוס, טחינה, ביצים ועוד.
ארוחת צהריים- בשרית חמה כל יום.
ארוחת ארבע- פירות, כריכים, ומאפים תוצרת ידי הילדים.

המזון מיוצר מידי יום במטבח "אלוני התבור" ואיכות המזון מפוקחת ע"י משרד הבריאות והאגודה לבריאות הציבור.

פעילות קיץ

במהלך חודשים יולי אוגוסט (עד מחציתו) יתקיימו הלימודים במתכונת קייטנה, וע"פ רישום מראש של הילדים. (מחיר הקייטנה יועבר בנפרד).

עלויות

עלויות יימסרו בהמשך

תשלום ישירות  למתנ"ס!

בכפר תבור כיום גן "ציבורי" הפועל מתכונת משרד החינוך ללא תוספות וללא צהרון.

שעות הלימודים

7:30 עד 14:00.

תקופת הלימודים

01/09/2023 עד 30/06/2024.

הרכב הצוות

גננת וסייעת אחת בלבד עבור גן המונה עד 35 תלמידים (במקרה של גן רב גילאי ומעל 30 ילדים תיבחן סייעת נוספת).

לוח חופשות

הגן פועל ע"פ לוח החופשות של משרד החינוך.

ארוחות

באחריות ההורים.

(התנאי לפתיחת גן ציבורי – ע"פ הנחיות משרד החינוך בכל הקשור למספרי תלמידים)

 

 

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית, אשר מטרתה לטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות  של ילדי הגן ולהקנות  להם ערכים, ידע ומטען תרבותי. הלמידה מתרחשת  בדרך חווייתית, מכוונת יצירה משחק ובמרחבים מגוונים ומאפשרי צמיחה.

להלן פירוט תוכניות העשרה הפועלות בגן ומחוצה לו:

בהלימה למודל הרשותי: "מרחבי משמעות"

קרן קרב –שיעורי העשרה ברוח המודל -שעור טכנולוגי :רובוטיקה /חלל ושעור נוסף מתחום המוזיקה או הספורט.

"סיפור וספר" -תוכנית לעידוד הקריאה ולקידום השיח הרגשי. באמצעות "ספריית פיג'מות": 7 ספרים הניתנים לכל ילד במהלך השנה. כמו כן, העשרת ארון הספרים הגני ע"י רכש ספרים במהלך השנה לספריית הגן.

סל תרבות - צפייה במופעים בתחומי התיאטרון ,מחול ומוזיקה ממיטב התיאטראות בארץ.

טיול מחוץ לכפר-טיול שנתי מחוץ לכפר בהלימה לתכנים הנלמדים בגן .

סיורים ופעילויות בקהילה: ביקורי בספריה, בית המוזיקה, מוזיאון, גינה קהילתית ושדות הכפר.

מעברים -פעילויות לימודיות חברתיות בבית ספר רבין לקידום רציפות ושפה אחידה.

 

 

בריאות  השן – 4 מפגשים המועברים יעל ידי שיננית ומפגש אחד המועבר על ידי רופא שיניים. [מיזם משותף של משרד החינוך ומשרד הבריאות].

הדרכה פרטנית להורים – בהדרכת מנהלת  השירות הפסיכולוגי.[*שפ"ח]

השירות  הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י) בישראל הוא לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של כל התלמידים במערכת החינוך. השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועד לתלמידים, להורים לצוותי החינוך בגני הילדים ובבתי הספר ולגורמים בקהילתיים.

השירות הפסיכולוגי החינוכי ( *שפ"ח) מלווה את הילד, משפחתו ומערכת החינוך לאורך מסלול התפתחותו, מגן חובה  ועד גיל 18 באוכלוסיות רגילות ועד גיל 21 באוכלוסיות בעלות צריכים מיוחדים.

בכפר תבור ניתן  השירות מגיל הגן ועד גיל סיום יסודי ,כמו כן הפסיכולוגית שותפה בחשיבה מערכתית ויעוץ לתלמידים והוריהם מעל גיל 12.

להלן פירוט אגרת החינוך לגני הילדים:

 

סעיף גביה

מחצית א'

מחצית ב'

ביטוח תאונות אישיות-תשלום חובה

69 ₪

  

סל תרבות-תשלום רשות

33.5 ₪

33.5 ₪

טיולים-תשלום רשות

30 ₪

30 ₪

העשרה- תשלום רשות .

298.5₪

298.5 ₪

 

סה"כ למחצית

431 ₪

 362 ₪

 

 

 

סה"כ עלות שנתית: 793 ש"ח 

מספר דגשים:

 1.  כל הסכומים הם עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך לשנת התשפ"ד .
 2. תשלומי ההורים לשנת הלימודים התשפ"ד ייגבו בשני מועדים :2  תשלומים שווים שיחויבו יחד עם חשבון הארנונה, בחודשים נובמבר ומרץ.