יד מחזיקה כרטיס אשראיניתן לבצע תשלומים במהירות ויעילות: