קאבר מחלקת החינוך

רישום לגני הילדים וכיתה א' שנת הלימודים התשפ"ד 2022-2023  נפתח! לחצו כאן לכניסה לרישום

 

כפר תבור - חינוך במרחבים מאפשרים

מחלקת החינוך במועצה פועלת למען יצירת מצוינות בשלושה תחומים בהובלת מערכת החינוך:

1. מצוינות ארגונית מתוך גישה שיתופית ושימוש מושכל במשאבי הרשות.

2. מצוינות חינוכית ולימודית להטמעת חינוך הטרוגני המקדם מיומנויות המאה 21.

3. מצוינות ערכית – חברתית -רגשית לקידום החוסן והחיבור לקהילה.

תוך קידום שיתופיות  בינה ובין ההורים, הפיקוח ,המתי"א וכלל המסגרות החינוכיות (הפורמליות והבלתי פורמליות, במושבה ומחוצה לה) מתוך כוונה ליצור רצף חינוכי מיטבי ומענה חינוכי  מותאם לקידום משמעות עבור כל  ילד  בהתחשב בצרכיו הייחודיים, בכישוריו ובמערך שירותי המחלקה.

מטרות

א. ביסוס שותפויות לקידום שפה חינוכית אחידה ורצף חינוכי מיטבי:

– פורום מובילי חינוך.

– פורום הורים ופיקוח.

– פורום חינוך הטרוגני.

– ועדת חינוך.

ב. חיזוק מעמד ציוותי החינוך וקידומם המקצועי  – תרבות ארגונית המאפשרת כדרך ארץ פיתוח מקצועי: "מרחבים מאפשרים  קהילת לומדים"

ג. קידום מודלים חינוכיים מוניציפליים:

1.  "מרחבי משמעות" מודל המעודד את צוותי החינוך לצרוך ולהשתמש באופן מושכל ושיתופי במגוון משאביה של המועצה, תוך אפשור מגוון הזדמנויות לתלמיד לרכוש ידע ,ערכים ומיומנויות ולמען קידום ביטוי ומצוינות אישית במציאות המשתנה.

תוך העמקה ב-4 מסלולים:

  • מוזיקה
  • ספורט
  • יזמות וטכנולוגיה.
  • מנהיגות.

2. קידום למידה רגשית חברתית:

א. הקמת סביבות למידה מכווני פרט וקבוצה 

ב. מיזם "סיפור וספר"

ג. הרחבת מענים דיפרנציאליים: פרוייקטים שיתופיים מכווני פרט וקבוצה: פר"ח, חונכות סטודנטים, שחקים.

3. הובלת יוזמות לקידום וחיבור לקהילה :"שיר בכפר", מיזם רב דורי, גינה קהילתית. 120 שנה לכפר.

 

                                                                              

כניסה לפורטל ביטוח תלמידים

 

חט"ב ותיכון "כדורי"

בית ספר החקלאי כדורי שייך למועצה האזורית גליל תחתון ותלמידי כפר תבור מתחנכים שם.

לאתר ביה"ס לחצו כאן

פרטי קשר:

פרטי יצירת קשר

רוית נחום
מנהלת מחלקת חינוך
ההגנה 2, כפר תבור

עופרה ביילין
מזכירת מחלקת חינוך
ההגנה 2, כפר תבור

מידעון רישום לגני ילדים