ניתן לפנות למר שמעון דיין, בתוקף תפקידו כממונה על תלונות הציבור, בכתב לכתובת המועצה או באמצעות כתובת הדוא"ל הר"מ.

מבקר המועצה אחראי על ביקורת פעילות המועצה והגופים הקשורים אליה. מוודא שעבודת המועצה נעשית תוך קיום החוק והתקנות, טוהר המידות וניהול תקין.
בתוקף תפקידו משמש המבקר גם כממונה על תלונות הציבור במועצה. חשוב לציין, כי הממונה על תלונות הציבור אינו מהווה תחליף לממלאי התפקידים השונים ברשות מתוקף אחריותם בנושאים עליהם מופקדים.
טיפול הממונה על תלונות הציבור מותנה בקבלת תלונה בכתב ובכך שהמתלונן מיצה עם הנוגעים בדבר את ההליכים והאפשרויות בעניינו

 

פרטי יצירת קשר

שמעון דיין
מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור
ההגנה 2, כפר תבור, ימי פעילות: יום א' 08:00 – 16:00