חט"ב שקד

לתלמידים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה