עודד הלפרין- ראש המועצה | [email protected]
אריאל בר-און- סגן ראש המועצה וחבר מועצה | [email protected]
אורי באואר- חבר מועצה | [email protected]
ד"ר מירה המאירי- חברת מועצה | [email protected]
ד"ר יצחק מלכה- חבר מועצה | [email protected]
ערן וייסמן – חבר מועצה | [email protected]
ניר דגן- חבר מועצה | [email protected]
יפעת טל- חברת מועצה | [email protected]
אליהו גבאי- חבר מועצה | [email protected]