ועדות המועצה

ראש המועצה – עודד הלפרין
חברת מועצה – מירה המאירי
חבר מועצה – יצחק מלכה
חבר מועצה – אורי באואר
סגן ראש המועצה – ניר דגן
חברת מועצה - יפעת טל
חבר מועצה - ערן וייסמן
חבר מועצה - אליהו גבאי

חבר מועצה - עינב אסולין 

ראש המועצה - עודד הלפרין

חברת מועצה - מירה המאירי 

חבר מועצה - יצחק מלכה 

חבר מועצה - אורי באואר 

סגן ראש המועצה - ניר דגן 

חברת מועצה - יפעת טל 

חבר מועצה - ערן וייסמן 

חבר מועצה ויו"ר הועדה – אורי באואר
חבר מועצה – איציק מלכה
סגן ראש המועצה - ניר דגן
חבר מועצה - ערן וייסמן
חבר מועצה - אליהו גבאי

 

חבר מועצה ויו"ר הועדה  – עינב אסולין

חבר מועצה - אליהו גבאי

נציגי ציבור – יו"ר הועדה – דימה אושרת
נציג הרשות המקומית, קב"ט – אורי ישראל
חבר מועצה - עינב אסולין
נציג שר הבטחון - שימי אופיר

נציג משרד החינוך (מפקחת) - סיגל ברגר 

נציג המשטרה – נציג המשטרה
נציגי ציבור – יוסי שי
נציגי ציבור – ערן הראל
נציגי ציבור – מוטי אלגרבלי
נציגי ציבור – בר גרינברג
נציגי ציבור – טל הדרי
נציגי ציבור – גיא כץ
נציגי ציבור – מעיין גלאון
חבר מועצה, יו"ר הועדה – איציק מלכה
חברת מועצה – יפעת טל
גזברית המועצה – רו"ח אורטל יצחק
מנהלת מחלקת רווחה – עפרה יחזקאלי
יועץ משפטי – עו"ד גדי פיכמן
נציג ציבור, יו"ר הועדה – עו"ד אלון יצחקי
נציג ציבור – דוד סויסה
נציג ציבור – גבי הנדל

ההרכב הקיים שנבחר – עד לבחירות הבאות.

הבחירות בניהול משרד הפנים. חברי הועדה, פרט לנציג המועצה ייבחרו ע"י החקלאים.

חבר מועצה ויו"ר הועדה – ערן וייסמן
נציג ציבור – אריה סלע
נציג ציבור – דני ז'יבליק
נציג ציבור – נחום מרמור
נציג ציבור – גדעון תבורי
נציג ציבור – אבשלום קרניאל
נציג ציבור, יו"ר הועדה – עמית שמר
אחראי לתחום איכות הסביבה ברשות – אורי ישראל
חבר מועצה – ערן וייסמן
חברת מועצה – יפעת טל
חבר מועצה - עינב אסולין
נציג ציבור – לייזר צפירה

נציג ציבור - אהרון רז 

מנכ"ל המועצה – אוהד חנוכה
גזברית המועצה – רו"ח אורטל יצחק
יועץ המשפטי למועצה – עו"ד גדי פיכמן

(ללא נבחרי ציבור)

גזברית המועצה, יו"ר הועדה – רו"ח אורטל יצחק
מהנדס המועצה – יובל עבנד
מנהל שפ"ע ובטחון – אורי ישראל
מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה – אוהד חנוכה
גזברית המועצה – רו"ח אורטל יצחק
עובד הרשות המקומית בעל השכלה/ הכשרה בתחום-כלכלה – יעל קרניאל
מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה – אוהד חנוכה
גזברית המועצה – רו"ח אורטל יצחק
יועץ המשפטי לרשות – עו"ד גדי פיכמן
מהנדס הרשות – יובל אבנד
עובד האחראי על תחום הנכסים ברשות – מורן מירקוב
ראש המועצה ויו"ר הועדה – עודד הלפרין
מנכ"ל המועצה – אוהד חנוכה
מנהלת אגף החינוך – רוית נחום
מנהל אגף הפיקוח והביטחון – אורי ישראל
מנהלת מחלקת רווחה – עפרה יחזקאלי
מנהל בי"ס על- יסודי – דלית אביגד
נציג המשטרה – נציג המשטרה
חבר מועצה – אליהו גבאי
נציג ציבור – דימה אושרת
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים – נציג הרשות הלאומית
מנהלת מחלקת ילדים ונוער – לימור זיו
מנהלת עיר ללא אלימות – אפרת בוגנה
סגן ראש המועצה ויו"ר הועדה - ניר דגן
מנהלת מחלקת חינוך – רוית נחום
גזברית המועצה – רו"ח אורטל יצחק
חברת מועצה – יפעת טל
נציגת ציבור – ספי טננבאום
חבר מועצה ויו"ר הועדה – אורי באואר
סגן ראש המועצה – ניר דגן
חבר מועצה – אליהו גבאי
חברת מועצה ויו"ר הועדה – מירה המאירי
מנהלת מחלקת חינוך – רוית נחום
נציגת ציבור – מוניקה גורן
נציג ציבור – הלל הילמן
נציגת ציבור – ענבל עמרם
נציגת ציבור – יפעת שומר
נציגת ציבור – אילנית ערן
נציגת ציבור – גילה הראל
נציג ציבור – דודו מואטי
נציגת ציבור – אילנה הרמן רואש
עודד הלפרין, יו"ר
מיכל דור
עדי כהן
שקד גולדמן
יוסי וייס
שמוליק טולדנו

– מומלץ שלא לאייש ועדה זו שכן לשמחתנו אין בה צורך ונקווה שגם לא יהיה בכך צורך גם בעתיד.