המעשה החינוכי בגני כפר תבור מלווה בחשיבה מעמיקה, מתוך רצון להעניק חינוך איכותי ואת המיטב לכל ילד, למצות פוטנציאל אישי של כל אחד ואחת מהם, ומתוך שאיפה לאקלים חינוכי מיטבי- שימת דגש על שיח רגשי,  עבודה מותאמת לכל ילד אישיותו וייחודיותו , וכל זאת לצד גבולות וחוקים ברורים.

צוותי הגנים מאופיינים במוטיבציה גבוהה ובהרבה רצינות ומסירות לעבודת החינוך.

 

מנהלות הגנים מובילות מגוון רעיונות בכפר, המעשירים את העשייה החינוכית תוך קידום עוגני הגן העתידי

גנים אחדים שמים דגש על קיימות ויזמות ירוקה, ובהם עוסקים במחזור, שימוש חוזר, הקמתן של גינות אקולוגיות תוך חיבור לקהילה.

בריאות וספורט – דגש על תזונה נכונה, על פעילות גופנית ורווחה רגשית.

אחדים שמים דגש על השירה העברית ומוזיקה, והילדים לומדים מגוון שירים המהווים נכסי צאן ברזל, והחושפים את הילדים לעושרה של השפה העברית , לתרבות ולמסורת.

בגנים מקדמים את "הגישה הדיאלוגית", המטפחת, בין היתר, את הביטוי האישי, היוזמה והמנהיגות של כל ילד וילד ונותנת מקום לפרויקטים אישיים או קבוצתיים כחלק מהעשייה היומיומית בגן. 

בנוסף לתמיכתה של המועצה ומחלקת החינוך בגני הכפר לרבות קידום יוזמות, פסיכולוגית, הגננות מלוות על ידי צוות הדרכה הכולל מפקחת, מדריכה פדגוגית ויועצת חינוכית, התומך בגנים באופן מקצועי, וכן אמון על התפתחותן המקצועית של הגננות.