מועד הגשת הרשימות לידי מנהל הבחירות בחדר הישיבות של המועצה:

20.9 -   משעה 9:00 עד 11:00 

21.9 -  משעה 15:00 עד 21:00