נתקלתם ברכב נטוש? מוזמנים לדווח לנו במוקד המועצה.

המועצה החלה באכיפת נושא הרכבים הנטושים ברחבי המושבה. רכב שיובחן כרכב נטוש, יתועד ותשלח הודעה לבעליו לפינויו.

במקביל, תודבק מדבקת אזהרה על הרכב, לפינוי תוך 30 יום ואזהרה נוספת תודבק לרכב, להתראה על פינוי תוך 14 ימים.

במידה ולא יפונה, הרכב יגרר למגרש גרוטאות ועלויות הגרירה והאחסנה של הרכב יושתו על בעליו ולאחר 45 יום במגרש הגרוטאות, הרכב יועבר לגריטה.

לידיעתכם