עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל יגאל אלון, בן המושבה מסחה - כפר תבור 1918-1980
ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור
מרכז קהילתי כפר תבור

רישוי עסקים ושילוט

רישוי עסקים:


הגשת בקשה לרישיון עסק: נוהל הגשת בקשה לרישיון עסק+ טופס בקשה

 

גורמי רישוי חיצוניים וממשלתיים:

 

הוועדה לתכנון ולבנייה- גליל מזרחי

הרשות הארצית לכבאות ולהצלה

משטרת ישראל

משרד הבריאות

המשרד להגנת הסביבה

משרד הכלכלה

משרד החקלאות

 

הרפורמה ברישוי עסקים- מפרטים אחידים:

 

מפרטים חיצוניים וממשלתיים: הרפורמה ברישוי עסקים - מפרטים אחידים - אתר משרד הפנים

 

מפרט המועצה: להלן מדיניות המועצה ודרישות המועצה (הנקראים בלשון חוק רישוי עסקים "מפרטים אחידים")

א. עמידה בכל חוקי העזר של המועצה המקומית כפר תבור.
ב. רשות הרישוי לא תאשר בקשות לעסקי רוכלות בכפר תבור.
ג. רשות הרישוי לא תאשר פתיחת מקום לעריכת משחקים, כפי שמוגדרים בסעיף 2 .ב'  בחוק רישוי עסקים. 
  
 

שילוט:

נוהל לקבלת אישור להתקנת שלט+ טופס בקשה

נוהל שילוט במועצה המקומית כפר תבור


סיוע לעסקים:


קישור למעוף  - הסוכנות פועלת ליצירת סביבה עסקית מעודדת צמיחה עבור עסקים קטנים ובינוניים. ענף המדיניות בסוכנות אמון על הטיפול בנושאי רוחב בעלי השפעה על מגזר העסקים הקטנים, שכוללים מעקב, הערכה, חקיקה, יצירת מידע ופיתוח הזדמנויות.

negishut iconעבור לתוכן העמוד