עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל יגאל אלון, בן המושבה מסחה - כפר תבור 1918-1980
English
ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור
מרכז קהילתי כפר תבור

רישוי עסקים ושילוט

רישוי עסקים:


נוהל הגשת בקשה לרישיון עסק+ טופס בקשה
להלן מדיניות המועצה ודרישות המועצה (הנקראים בלשון חוק רישוי עסקים "מפרטים אחידים")

א. עמידה בכל חוקי העזר של המועצה המקומית כפר תבור.
ב. רשות הרישוי לא תאשר בקשות לעסקי רוכלות בכפר תבור.
ג. רשות הרישוי לא תאשר פתיחת מקום לעריכת משחקים, כפי שמוגדרים בסעיף 2 .ב'  בחוק רישוי עסקים.
 

טופס הפנייה לוועדה לתכנון ובנייה לאישור רישיון עסק

 
הרפורמה ברישוי עסקים - מפרטים אחידים - אתר משרד הפנים


שילוט:

נוהל לקבלת אישור להתקנת שלט+ טופס בקשה


סיוע לעסקים:


קישור למעוף  - הסוכנות פועלת ליצירת סביבה עסקית מעודדת צמיחה עבור עסקים קטנים ובינוניים. ענף המדיניות בסוכנות אמון על הטיפול בנושאי רוחב בעלי השפעה על מגזר העסקים הקטנים, שכוללים מעקב, הערכה, חקיקה, יצירת מידע ופיתוח הזדמנויות.

negishut iconעבור לתוכן העמוד