עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל יגאל אלון, בן המושבה מסחה - כפר תבור 1918-1980
ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור
מרכז קהילתי כפר תבור

פרוטוקולים מהשנים 2011-2013

12/01/2012

פרוטוקולים- שנת 2013:

 

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/13- מיום 4.12.2013
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/13- מיום 14.10.2013
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 09/13- מיום 2.9.2013
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 08/13- מיום 12.8.2013
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 07/13- מיום 12.8.2013
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 06/13- מיום 8.7.2013
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 05/13- מיום 3.6.2013
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 04/13- מיום 29.4.2013
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 03/13- מיום 19.3.2013
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 02/13- מיום 26.2.2013
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 01/13- מיום 28.1.2013
 

 

פרוטוקולים- שנת 2012:

 

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/12  מיום 25.12.12
 
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין 1/12 מיום 16.12.12 
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/12 מיום 27/11/2012
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/12 מיום 30.10.2012
 
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8/12 מיום 24.9.2012
 
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7/12 מיום 26.8.2012
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 06/12 מיום 19.6.2012
 
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 05/12 מיום 24.5.2012
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 04/12 מיום 22.04.2012


פרוטוקול מליאת מועצה מס' 03/12 מיום 07.03.2012
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 02/12 מיום  12.02.2012
 
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 01/12 מיום  08.01.2012

 

הערה: בשל עומס החומר המצורף לפרוטוקולים, כעת מפורסמים באתר בנוסף לפרוטוקול הצעות ההחלטה המאושרות בלבד, שאר הנספחים מצויים בתיקי המועצה וכל החפץ לעיין בהם מוזמן לעשות כך במשרדי המועצה. 

 

פרוטוקולים- שנת 2011:

 

פרוטוקול ישיבת מועצה 1/11 מיום 2.1.11 

  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול ג'
פרוטוקול ישיבת מועצה 2/11 מיום 2.2.11 

  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול ג'
פרוטוקול ישיבת מועצה 3/11 מיום 23.2.11 

  נספח לפרוטוקול א'
פרוטוקול ישיבת מועצה 4/11 מיום 28.3.11 

  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול ג'
פרוטוקול ישיבת מועצה 5/11 מיום 12.5.11 

  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול ג'
פרוטוקול ישיבת מועצה 6/11 מיום 1.6.11 

  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול ג'
פרוטוקול ישיבת מועצה 7/11 מיום 11.7.11 

  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול ג'
פרוטוקול מליאת מועצה 8/11 מיום 3.8.11 

  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול ג'
פרוטוקול מליאת מועצה 9/11 מיום 7.9.11 

  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
פרוטוקול מליאת מועצה 10/11 מיום 23.10.11 

  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול הודעה לחברי המועצה
  נספח 1 הודעה לחברי המועצה
  נספח 2 הודעה לחברי המועצה
  נספחים 3,5-7 הודעה לחברי המועצה
  נספח 4 הודעה לחברי המועצה
פרוטוקול מליאת מועצה 11/11 מיום 27.11.11 

  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול ג'
  דוח ביקורת 2010 חלק 1
  דוח ביקורת 2010 חלק 2

negishut iconעבור לתוכן העמוד