עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל יגאל אלון, בן המושבה מסחה - כפר תבור 1918-1980
ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור
מרכז קהילתי כפר תבור

פרוטוקולים מהשנים 2017-2018

 


פרוטוקולים- שנת 2018:

 

פרוטוקול מליאת מועצה 12/18- מיום 30.12.2018 | (הקלטת ישיבת מליאה)


פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין 04/18- מיום 29.11.2018 

 

פרוטוקול מליאת מועצה 11/18- מיום 25.11.2018 | (הקלטת ישיבת מליאה)

  

 

פרוטוקול מליאת מועצה 09/18- מיום 29.10.2018

 

פרוטוקול מליאת מועצה 08/18- מיום 2.10.2018

 

פרוטוקול מליאת מועצה 07/18- מיום 28.8.2018 

 

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין 03/18- מיום 28.8.2018

 

פרוטוקול מליאת מועצה 06/18- מיום 31.7.2018

 

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין 02/18- מיום 31.7.2018

 

פרוטוקול מליאת מועצה 05/18- מיום 26.6.2018

 

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין 01/18- מיום 26.6.2018

 

פרוטוקול מליאת מועצה 04/18- מיום 29.5.2018

 

פרוטוקול מליאת מועצה 03/18- מיום 24.4.2018

 

פרוטוקול מליאת מועצה 02/18- מיום 27.2.2018

 

פרוטוקול מליאת מועצה 01/18- מיום 30.1.2018 

 

פרוטוקולים- שנת 2017: 

 

פרוטוקול מליאת מועצה 11/17- מיום 20.12.2017 

 

פרוטוקול מליאת מועצה 10/17- מיום 29.11.2017 

 

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין 03.17- מיום 29.11.2017 

 

פרוטוקול מליאת מועצה 09/17- מיום 29.10.2017 

 

פרוטוקול מליאת מועצה 08/17- מיום 26.9.2017 

 

פרוטוקול מליאת מועצה 07/17- מיום 29.8.2017

 

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין 02.17- מיום 29.8.2017

 

פרוטוקול מליאת מועצה 06/17- מיום 25.7.2017

 

פרוטוקול מליאת מועצה 05/17- מיום 28.6.2017

 

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין 01.17- מיום 28.6.2017

 

פרוטוקול מליאת מועצה 04/17- מיום 25.5.2017

 

פרוטוקול מליאת מועצה 03/17- מיום 4.4.2017

 

פרוטוקול מליאת מועצה 02/17- מיום 27.2.2017

 

פרוטוקול מליאת מועצה 01/17- מיום 17.1.2017

negishut iconעבור לתוכן העמוד