עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל יגאל אלון, בן המושבה מסחה - כפר תבור 1918-1980
ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור
מרכז קהילתי כפר תבור

בנק טפסים פרוטוקולים

  פרוטוקול 3.16
  פרוטוקול מליאה 4.16 מיום 31.5.16
  פרוטוקול מועצה 5.2016
  פרוטוקול 6.16
  פרוטוקול שלא מן המניין 2.16
  פרוטוקול שלא מן המניין 1.16
  פרוטוקול 7.16
  פרוטוקול 08.16
  פרוטוקול 9.2016
  פרוטוקול 10.16
  פרוטוקול שלא מן המניין 3.16
  פרוטוקול 1.17 17/1/17
  פרוטוקול 02.17
  פרוטוקול 03.17
  פרוטוקול 04.17
  פרוטוקול שלא מן המניין 1.17
  פרוטוקול 5.17
  פרוטוקול מליאה 06.17
  פרוטוקול מליאה 07.17
  פרוטוקול שלא מן המניין 2.17
  פרוטוקול 08.17 מיום 26.9.17
  פרוטוקול 09.17 מיום 29.10.17
  פרוטוקול 09.17 29.10.17
  פרוטוקול שלא מן המניין 3.17
  פרוטוקול 10.17
  פרוטוקול מליאת מועצה 11.17
  פרוטוקול מליאה 01.18
  פרוטוקול מליאה 02.18 מיום 27.2.18
  פרוטוקול 03.18
  פרוטוקול מליאה 04.18
  פרוטוקול מליאה 05.18
  פרוטוקול מליאה 06.18
  פרוטוקול מליאה 07.18
  פרוטוקול 08.2018-2.10.2018
  פרוטוקול מליאה- שלא מן המניין 1.18
  פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 2.18
  פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 3.18
  פרוטוקול 09.2018
  פרוטוקול מליאת מועצה 10.18
  פרוטוקול מליאה 11.18
  פרוטוקול שלא מן המניין 04.18
  פרוטוקול 12.2018
  פרוטוקול מליאה 01.19
  פרוטוקול ישיבת מועצה 9/08 מיום 10/12/08
  פרוטוקול ישיבת מועצה 10/08 מיום 30/12/08
  פרוטוקול ישיבת מועצה 1/09 מיום 28/01/09
  נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה 1/09 מיום 28/01/09
  נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה 1/09 מיום 28/01/09
  פרוטוקול ישיבת מועצה 02/09 מיום 25/02/09
  נספח 2 לפרוטוקול ישיבת מועצה 2/09 מיום 25/02/09
  פרוטוקול ישיבת מועצה 3/09 מיום 26/3/09
  נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה 3/09 מיום 26/3/09
  פרוטוקול מליאה 4/09 מיום 27/4/09
  נספח לפרוטוקול מליאה 4/09 מיום 27/4/09
  פרוטוקול ישיבת מועצה 5/09 מיום 18/5/09
  נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה 5/09 מיום 18/5/09
  פרוטוקול ישיבת מועצה 6/09 מיום 18/6/09
  נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה 6/09 מיום 18/5/09
  פרוטוקול ישיבת מועצה 7/09 מיום 11/6/09
  נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה 7/09 מיום 11/06/09
  נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה 7/09 מיום 11/06/09
  פרוטוקול ישיבת מועצה 8/09 מיום 11/6/09
  נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה 8/09 מיום 11/6/09
  פרוטוקול ישיבת מועצה 9/09 מיום 9/7/09
  נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה 9/09 מיום 9/7/09
  פרוטוקול ישיבת מועצה 10/09 מיום 3/8/09
  נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה 10/09 מיום 3/8/09
  פרוטוקול מליאת המועצה 11/09 מיום 31/8/09
  נספח לפרוטוקול מליאת המועצה 11/09 מיום 31/8/09
  פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 1/09 מיום 14/9/09
  נספח לפרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 1/09 מיום 14/9/09
  פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 12/09 מיום 11/10/09
  פרוטוקול ישיבת מועצה 13/09 מיום 5/11/09
  פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 2/09 מיום 22/11/09
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 3/09 מיום 1/12/09
  נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 3/09 מיום 1/12/09
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 4/09 מיום 9/12/09
  נספח לפרוטוקול בחינות הבגרות של תלמידי כפר תבור תשס"ט
  נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 4/09 מיום 9/12/09
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 5/09 מיום 28/12/09
  נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 5/09 מיום 28/12/09
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 6/09 מיום 31/12/09
  נספח לפרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 6/09 מיום 31/12/09
  פרוטוקול מליאת מועצה 1/10 מיום 20.1.10
  נספח לפרוטוקול מליאת מועצה 1/10 מיום 20.1.10
  פרוטוקול מליאת מועצה 2/10 מיום 26.1.10
  נספח לפרוטוקול מליאת מועצה 2/10 מיום 26.1.10
  פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 3/10 מיום 3.3.10
  נספח פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 3/10 מיום 3.3.10
  פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 4/10 מיום 25.4.10
  נספח פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 4/10 מיום 25.4.10
  פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 5/10 מיום 25.5.10
  נספח פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 5/10 מיום 25.5.10
  פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 6/10 מיום 30.6.10
  נספח פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 6/10 מיום 30.6.10
  פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 7/10 מיום 28.7.10
  נספח פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 7/10 מיום 28.7.10
  פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 9/10 מיום 15.9.10
  נספח פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 9/10 מיום 15.9.10
  פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 10/10 מיום 25.10.10
  נספח פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 10/10 מיום 25.10.10
  פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 11/10 מיום 14.11.10
  נספח פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 11/10 מיום 14.11.10
  פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 1/10
  נספח פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 12/10 מיום 15.12.10
  פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין 12/10 מיום 15.12.10
  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול ג'
  פרוטוקול ישיבת מועצה 2/11 מיום 2.2.11
  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול ג'
  פרוטוקול ישיבת מועצה 3/11 מיום 23.2.11
  נספח לפרוטוקול א
  פרוטוקול ישיבת מועצה 4/11 מיום 28.3.11
  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול ג'
  פרוטוקול ישיבת מועצה 5/11 מיום 12.5.11
  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול ג'
  פרוטוקול ישיבת מועצה 6/11 מיום 1.6.11
  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול ג'
  פרוטוקול ישיבת מועצה 7/11 מיום 11.7.11
  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול ג'
  פרוטוקול מליאת מועצה 8/11 מיום 3.8.11
  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ג'
  פרוטוקול מליאת מועצה 9/11 מיום 7.9.11
  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  פרוטוקול מליאת מועצה 10/11 מיום 23.10.11
  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול הודעה לחברי המועצה
  נספח 1 הודעה לחברי המועצה
  נספח 2 הודעה לחברי המועצה
  נספחים 3,5-7 הודעה לחברי המועצה
  נספח 4 הודעה לחברי המועצה
  פרוטוקול מליאת מועצה 11/11 מיום 27.11.11
  נספח לפרוטוקול א'
  נספח לפרוטוקול ב'
  נספח לפרוטוקול ג'
  דוח ביקורת 2010 חלק 1
  דוח ביקורת 2010 חלק 2
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/12 מיום 25.12.12
  פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין 1/12 מיום 16.12.12
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/12 מיום 27/11/2012
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/12 מיום 30.10.2012
  פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8/12 מיום 24.9.2012
  פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7/12 מיום 26.8.2012
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 06/12 מיום 19.6.2012
  פרוטוקול מליאת המועצה מס' 05/12 מיום 24.5.2012
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 04/12 מיום 22.04.2012
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 03/12 מיום 07.03.2012
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 02/12 מיום 12.02.2012
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 01/12 מיום 08.01.2012
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/13- מיום 4.12.2013
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/13- מיום 14.10.2013
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 09/13- מיום 2.9.2013
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 08/13- מיום 12.8.2013
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 07/13- מיום 12.8.2013
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 06/13- מיום 8.7.2013
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 05/13- מיום 3.6.2013
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 04/13- מיום 29.4.2013
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 03/13- מיום 19.3.2013
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 02/13- מיום 26.2.2013
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 01/13- מיום 28.1.2013
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/14- מיום 10.12.2014
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 09/14- מיום 3.11.2014
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 08/14- מיום 7.9.2014
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 07/14- מיום 14.7.2014
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 06/14- מיום 30.6.2014
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 05/14- מיום 26.5.2014
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 04/14- מיום 28.4.2014
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 03/14- מיום 23.3.2014
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 02/14- מיום 10.2.2014
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 01/14- מיום 1.1.2014
  פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 03/15- מיום 28.12.2015
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/15- מיום 28.12.2015
  פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 02/15- מיום 24.11.2015
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/15- מיום 24.11.2015
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 09/15- מיום 13.10.2015
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 08/15- מיום 25.8.2015
  פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 01/15- מיום 28.7.2015
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 07/15- מיום 28.7.2015
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 06/15- מיום 30.6.2015
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 05/15- מיום 26.5.2015
  4
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 03/15- מיום 31.3.2015
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 02/15- מיום 25.2.2015
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 01/15- מיום 5.1.2015
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 02/16- מיום 28.2.2016
  פרוטוקול מליאת מועצה מס' 01/16- מיום 26.1.2016
negishut iconעבור לתוכן העמוד