עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל יגאל אלון, בן המושבה מסחה - כפר תבור 1918-1980
ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור
מרכז קהילתי כפר תבור

מכרזי המועצה החל משנת 2018

                                                                                                 לחץ כאן להתקשרויות המועצה

מכרזי כ"א:

 

מכרז כ"א 32/18- סייע/ת לגן ילדים- בגן תקשורתי

מועד אחרון לקבלת הצעות: 18.12.2018 

 

דרוש/ה עובד/ת לתפקיד סייע/ת מלווה אישי/ת למטרות טיפוליות לילדי חינוך רגיל (סייע/ת רפואי/ת)

מועד אחרון לקבלת הצעות: 16.12.2018 

  

מכרז כ"א 29/18- מזכיר/ה בתחום רישוי עסקים ומחלקת שפ"ע 

מועד אחרון לקבלת הצעות: 18.12.2018 

 

מכרז כ"א 20/18- עובד/ת סוציאלי/ת משפחה במחלקה לשירותים חברתיים (רווחה) - 50% משרה

מועד אחרון לקבלת הצעות נדחה עד ליום: 25.11.2018 בשעה: 12:00

 

דרוש/ה עובד/ת לליווי בהסעות לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד

מועד אחרון לקבלת הצעות: 1.11.2018 


טופס הגשת מועמדות למשרה במועצה

  

 

מכרזים אחרים:

 

מכרז 30/18 - מכרז מסגרת להספקה, התקנה, תמיכה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול שכר ומשאבי אנוש ושירותים נוספים

מסמכים לעיון:

חוברת ראשית מכרז

נספח ב'- מפרט

סיור קבלנים: אין 

הגשה עד:25.12.2018 בשעה 12:00

מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 300

 

 

מכרז 27/18 - ביצוע עבודות אחזקת מים וביוב, חיבורי מים לבתים, טיפול בפיצוצי מים ועבודות תשתית קלות

מסמכים לעיון:

חוברת ראשית מכרז

פרוטוקול סיור קבלנים

הודעת הבהרה מס' 1

סיור קבלנים: 26.11.2018 בשעה 12:00 

הגשה עד:4.12.2018 בשעה 12:00

מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500

 

 

מכרז 26/18 - צומת חיבור שכונת כרמי בנימין לכביש 65

מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

מסמך ג1- פרק מוקדמות, תנאים כלליים, מבוא ומפרט מיוחד, נספחים

כתב כמויות

נספח הנחות לכתב כמויות

פרוטוקול סיור קבלנים

מסמכי המכרז המלאים כולל תכניות נמצאים לעיון במשרדי המועצה

סיור קבלנים: 11.11.2018 בשעה 12:00 (חובה)

הגשה עד: 27.11.2018 בשעה 12:00

מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 2,000

 

 

מכרז 24/18 - עבודות קטע קו ביוב מאסף וחצית כביש 767

מסמכים לעיון:

חוברת ראשית מכרז

מסמכים ג1-2, ד

כתב כמויות

סיור קבלנים: 5.11.2018 בשעה 12:00 (חובה)

הגשה עד:27.11.2018 בשעה 12:00

מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500

 

 

מכרז 22/18 - מכרז מסגרת להספקה, התקנה, תמיכה ותחזוקה של מערכות ליבה ואחרות ושירותים נוספים

מסמכים לעיון:

חוברת ראשית מכרז

מסמך ב'- מפרט וכתב הצעת המחיר 

פרוטוקול סיור קבלנים

סיור קבלנים: 4.12.2018 בשעה 12:00  (חובה)

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 16.12.18 בשעה 12:00. מענה יינתן עד ליום 18.12.18 בשעה 16:00

הגשה עד:25.12.2018 בשעה 12:00

מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 2,000 

 

 

מכרז 21/18 - הרחבה ושדרוג של מט"ש כפר תבור- בשיטת תכנון-ביצוע, כולל תפעול ותחזוקה

מסמכים לעיון:

חוברת ראשית מכרז

נספח א7

חוברת א' -המשך מפרט מיוחד

ציוד אלקטרו מכני -המשך חוברת א' פרק 411

מדידה- PDF

מדידה- DWG

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 17.10.2018

שינוי סעיף 7 תנאי השתתפות במכרז (תנאי סף)

הודעת הבהרה מס' 2

פרוטוקול סיור קבלנים 2 מיום 4.11.2018

הודעת הבהרה מס' 3

הודעת הבהרה מס' 4

סיור קבלנים: 17.10.2018 בשעה 11:00 (חובה) - עדכון מועד

סיור קבלנים נוסף: 4.11.2018 בשעה 11:00  (חובה עבור מי שלא השתתף בסיור הראשון)

-עדכון- תאריך אחרון להגשה השתנה ל: 5.2.2019 בשעה 12:00

מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 2,500

 

מכרזים שהסתיימו: 

 

מכרז כ"א 25/18- מנהל/ת יח' ילדים ונוער בכפר תבור 

מועד אחרון לקבלת הצעות: 4.11.2018

 

מכרז 23/18 - השכרת חדר כחלק ממבנה בניין המועצה המקומית כפר תבור

מסמכים לעיון:

חוברת ראשית מכרז

סיור קבלנים: במידת הצורך יתאפשר בתיאום מראש עם מזכיר-גזבר המועצה 

הגשה עד:23.10.2018 בשעה 12:00

מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 200

 

דרוש/ה סייע/ת לגן ילדים- משרה חלקית

מועד אחרון לקבלת הצעות: 2.9.2018

 

דרוש/ה סייע/ת לגן ילדים- במילוי מקום להחלפת עובדת בחופשת לידה

מועד אחרון לקבלת הצעות: 2.9.2018

 

דרוש/ה סייע/ת כיתתי/ת פדגוגי/ת בכתה תקשורתית- במילוי מקום להחלפת עובדת בחופשת לידה

מועד אחרון לקבלת הצעות: 2.9.2018

 

דרוש/ה עובד/ת לליווי בהסעות לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד

מועד אחרון לקבלת הצעות: 23.8.2018

 

דרוש/ה סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב- סייע/ת צמוד/ה (7-8 משרות)

מועד אחרון לקבלת הצעות: הארכה עד ליום: 27.8.2018

 

דרוש/ה סייע/ת מלווה אישי/ת למטרות טיפוליות לילדי החינוך הרגיל (סייע/ת רפואי/ת)

מועד אחרון לקבלת הצעות: 20.8.2018 

 

הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר/ת ועדת קלפי בבחירות למועצה המקומית כפר תבור

מועד אחרון לקבלת הצעות: 14.8.2018 בשעה: 12:00

 

מכרז 19/18 - תכנון וביצוע מגרש פאמפטרק

מסמכים לעיון

חוברת ראשית מכרז

מפה 1 - מדידה

מפה 2 - מיקום

סיור קבלנים: 25.7.2018 בשעה 10:00 (לא חובה)

הגשה עד:31.7.2018 בשעה 12:00

מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500

זוכה: יאיר רחמים בניה עפר ופיתוח בע"מ

 

מכרז 18/18 - הטמנת פסולת

מסמכים לעיון

חוברת ראשית מכרז  

תשובות לשאלות הבהרה מס' 1

סיור קבלנים: 23.7.2018 בשעה 12:00 (לא חובה)

הגשה עד:31.7.2018 בשעה 12:00

מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 0

זוכה: אורוז בע"מ

 

מכרז 12/18- עבודות פיתוח סלילה ותשתיות בכפר תבור
מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

הודעה מס' 1 לקבלנים

סיור קבלנים: 11.7.2018 בשעה: 10:00

הגשה עד: 24.7.2018 בשעה: 12:00 - דחיית מועד הגשה עד: 31.7.2018 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,500

זוכה: עודתאללה איימן

 

מכרז 11/18- מכרז הסעות תלמידים
מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

נספח א'- הצעת המציע - מעודכן לאחר סיור הקבלנים

סיור קבלנים: 11.7.2018 בשעה: 12:00

הגשה עד: 24.7.2018 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 200

זוכים: מסיעים שונים

 

דרוש/ה מנהל/ת יחידת ילדים ונוער בכפר תבור - למילוי מקום לשלושה חודשים

מועד אחרון לקבלת הצעות: 22.7.2018

  

דרוש/ה עובד/ת ניקיון לביה"ס היסודי רבין

תאריך אחרון לקבלת הצעות: 12.7.2018

 

מכרז כ"א 17/18- מנהל/ת יחידת ילדים ונוער בכפר תבור - בוטל

מועד אחרון לקבלת הצעות: 19.7.2018

 

דרוש/ה עובד/ת גינון 

תאריך אחרון לקבלת הצעות: 9.7.2018

 

דרוש/ה עובד/ת גינון זמני/ת למילוי מקום לתקופה של עד 6 חודשים

תאריך אחרון לקבלת הצעות: 9.7.2018 

 

דרוש/ה עובד/ת לתפקיד סייע/ת לגן ילדים

תאריך אחרון לקבלת הצעות: הארכה- עד ליום  2.7.2018

 

מכרז 10/18- רכישה ואספקת ספרי לימוד וחוברות לימוד לבתי ספר בכפר תבור
מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

נספח א'- הצעת המציע

הפניית שאלות הבהרה עד: 13.6.2018 בשעה: 12:00

הגשה עד: 20.6.2018 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 200

זוכה: מדע חיפה

 

מכרז 07/18- הקמת גן דו-כיתתי וריצפת בית כנסת בשכ' בנימין
מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

כתב כמויות

נספח לכתב כמויות

הודעת הבהרה מס' 1

*תכניות המצורפות למסמכי המכרז ניתנות לעיון במשרדי המועצה

סיור קבלנים:  30.5.2018 בשעה: 10:00

הגשה עד: 20.6.2018 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 2,000

זוכה: בלאל לבניין ופיתוח בע"מ

 

מכרז 06/18- הצטיידות מחשוב לביה"ס רבין

מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

פרוטוקול סיור קבלנים

תשובות לשאלות הבהרה

סיור קבלנים: 10.5.2018  בשעה:  11:00

הגשה עד: 22.5.2018 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 300 ₪

זוכה: וואן שילוב מערכות בע"מ

 

מכרז 05/18- זיכיון, הקמה, תפעול, תחזוקה ופרסום על גבי שלטי חוצות בתחומי המועצה המקומית כפר תבור

מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

נספח ב' להסכם

תשובות לשאלות הבהרה

סיור קבלנים: 8.5.2018  בשעה:  11:00

הגשה עד: 22.5.2018 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 300 ₪

זוכה: מקסימדיה בע"מ

 

דרוש/ה מ"מ לתפקיד מזכיר/ת ביה"ס היסודי רבין (שתי משרות- האחת בהיקף של 30% והשנייה בהיקף של 70%)
לתקופה של 3 חודשים, עם אפשרות להארכה לחצי שנה

תאריך אחרון לקבלת הצעות: 18.3.2018 בשעה: 11:00

 

דרוש/ה עובד/ת לתפקיד ליווי בהסעות לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד

תאריך אחרון לקבלת הצעות: 15.2.2018 

 

מכרז 02/18- ריסוק וסילוק גזם

מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

הודעת הבהרה מס' 1

סיור קבלנים: 21.2.2018  בשעה:  11:00

הגשה עד: 27.2.2018 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 200 ₪

זוכה: וולפסאן

 

מכרז 01/18- הפעלת מזנון בפארק המעיין כפר תבור

מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

הודעת הבהרה מס' 1

סיור קבלנים: 20.2.2018  בשעה:  12:00

הגשה עד: 27.2.2018 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 200 ₪

זוכה: שגב לכנר

negishut iconעבור לתוכן העמוד