עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל יגאל אלון, בן המושבה מסחה - כפר תבור 1918-1980
ברוכים הבאים לאתר המועצה המקומית כפר תבור
מרכז קהילתי כפר תבור

מכרזי המועצה עד שנת 2017

 

                                                                                                         לחץ כאן להתקשרויות המועצה


 

 מכרזי המועצה עד שנת 2017:

 

 

מכרז 27/17- אחזקת מתקני משחק ופיקוח

מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

סיור קבלנים: 18.12.2017  בשעה:  11:00

הגשה עד: 26.12.2017 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: ללא עלות

זוכה: לא הוגשו הצעות

 

מכרז 26/17- מתן שירותי ריסוק וטיפול בגזם

מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

הודעת הבהרה מס' 1

סיור קבלנים: 18.12.2017  בשעה:  10:00

הגשה עד: 26.12.2017 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: ללא עלות

זוכה: אין זוכה

 

מכרז 25/17- שירותי פתיחת סתימות וטיפול מונע כללי במערכת הביוב

מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

סיור קבלנים: 18.12.2017  בשעה:  09:00

הגשה עד: 26.12.2017 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: ללא עלות

זוכה: גבאן אסעד תאופיק

 

מכרז 24/17- בניית תוספת חדרי חוגים בקאנטרי
מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

כתב כמויות

*תכניות המצורפות למסמכי המכרז ניתנות לעיון במשרדי המועצה

סיור קבלנים:  14.12.2017 בשעה: 10:00

הגשה עד: 26.12.2017 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 2,000

זוכה: בלאל לבניין ופיתוח בע"מ

 

מכרז 23/17- ייעוץ כספי וחשבות שכר

מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

שאלות + תשובות הבהרה

נספח אישור קיום ביטוחים מעודכן

סיור קבלנים: אין

הגשה עד: 29.11.2017 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 300

זוכה: א. ברניר שירותי מינהל בע"מ

 

מכרז 22/17- ביטוחי רכוש וחבויות המועצה

מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז
פירוט ניסיון התביעות של המועצה בשנים האחרונות

שאלות הבהרה

תשובות הבהרה

סיור קבלנים: אין

הגשה עד: 29.11.2017 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1000

זוכה: רן גבעון- כהן גבעון סוכנות לביטוח בע"מ

 

איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-19/17- סייע/ת צמוד/ה - 3 משרות

מועד אחרון לקבלת הצעות: 24.10.2017

 

מכרז 18/17- סייע/ת כיתתי/ת פדגוגית בכתה תקשורתית

מועד אחרון לקבלת הצעות: 1.11.2017

 

מכרז 17/17- עובד/ת סוציאלי/ת משפחה (50% משרה) במח' לשירותים חברתיים (רווחה)
מועד אחרון לקבלת הצעות: 26.9.2017

    

מכרז 16/17- עובד/ת מינהל וזכאות במח' לשירותים חברתיים (רווחה)
מועד אחרון לקבלת הצעות: 26.9.2017

 

איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-15/17- עובד גינון
מועד אחרון לקבלת הצעות: 13.8.2017

  

איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-14/17- סייע/ת רפואי/ת

מועד אחרון לקבלת הצעות: 8.8.2017

 

איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-13/17- סייע/ת צמוד/ה

מועד אחרון לקבלת הצעות: 8.8.2017

 

איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-12/17- סייע/ת מחליפ/ה לגן ילדים למילוי מקום עד ליום 31.12.2017

מועד אחרון לקבלת הצעות: 8.8.2017

 

איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-11/17- סייע/ת לגן ילדים

מועד אחרון לקבלת הצעות: 8.8.2017  

 

מכרז 10/17- עבודות בניה קלות/ אחזקה ושיפוצים

מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

סיור קבלנים: 17.7.2017  בשעה:  11:00

הגשה עד: 25.7.2017 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 300 ₪

זוכה: ג.ר. רויה יזמות וביצוע בע"מ 

 

איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-09/17- מנהל/ת חשבונות למילוי מקום 

מועד אחרון לקבלת הצעות: 6.7.2017

 

מכרז 08/17- עבודות פיתוח ותשתיות כפר תבור

מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

סיור קבלנים: 28.5.2017  בשעה:  11:00

הגשה עד: 7.6.2017 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,500 ₪

זוכה: עודתאללה איימן

 

מכרז 07/17- איסוף ופינוי פסולת

מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

הודעת הבהרה מס' 1

הודעת הבהרה מס' 2

סיור קבלנים: 29.5.2017  בשעה:  10:00

הגשה עד: 7.6.2017 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,000 ₪

זוכה: מ.ג.א פינוי אשפה בע"מ 

 

מכרז 06/17- הסעות תלמידים
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז

נספח א'- מפרט הסעות ומחירים- מעודכן

סיכום פגישת הבהרות

הודעה לקבלנים מס' 1

הודעה לקבלנים מס' 2

סיור קבלנים: 21.6.2017 בשעה: 10:00
הגשה עד: 27.6.2017 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 200

 

איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-05.17- סייע/ת מחליפה לגן ילדים למילוי מקום עד ליום 31.8.2017

מועד אחרון לקבלת הצעות: 22.5.2017

 

איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-04.17- סייע/ת לגן ילדים

מועד אחרון לקבלת הצעות: 22.5.2017

 

איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-3/17- עובד גינון (משרה אחת)
מועד אחרון לקבלת הצעות: 24.4.2017

 

מכרז 02/17- מכירת רכב משק

מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

סיור קבלנים: אין
הגשה עד: 15.3.2017 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: אין עלות

זוכה: מדר אופיר פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ

 

מכרז 28/16- אספקת שירותים משפטיים לגביית חובות
מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

סיור קבלנים: אין
הגשה עד: 11.1.2017 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500 ₪

 

מכרז 27/16- תשתיות שצ"פ גן סמדר
מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

מפרט טכני

כתב כמויות+ נספח הנחות

תכניות

סיור קבלנים: 2.1.2017 בשעה: 10:00
הגשה עד: 11.1.2017 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500 ₪

זוכה: בלאל בניין ופיתוח בע"מ

 

מכרז 26/16- מזכיר/ה בתחום רישוי עסקים ומחלקת שפ"ע

מועד אחרון לקבלת הצעות: 8.1.2017 

 

מכרז 25/16- שכונת בנימין - פיתוח שצ"פ ועבודות אספלט
מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

כתב כמויות

נספח הנחות לכתב כמויות
סיור קבלנים:  29.12.2016 בשעה: 10:00

הגשה עד: 11.1.2017 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,500

זוכה: בלאל בניין ופיתוח בע"מ

 

מכרז 24/16- אספקת רכב שישמש כרכב ביטחון ועבודות אחזקה חדש
מסמכים לעיון: 

חוברת ראשית- מכרז

סיור קבלנים: אין
הגשה עד: 11.1.2017 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: אין עלות

זוכה: קח"ן סוכנויות רכב בע"מ

 

מכרז 23/16- עבודות בניה קלות, אחזקה ושיפוצים
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
סיור קבלנים: 5.10.2016 בשעה: 10:00
הגשה עד: 10.10.2016 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 300

זוכה: מור יוסף אחזקות בע"מ

 

מכרז 22/16- שכונת שיקמים מזרח- פיתוח שטח ותשתיות
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
כתב כמויות+ נספח הנחות

הודעת הבהרה מס' 1

סיור קבלנים: 22.9.2016 בשעה: 10:00
הגשה עד: 10.10.2016 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,500

זוכה: עודתאללה איימן

 

מכרז 21/16- השכרת שטח ליד נקודת משטרה (בגוש 17873 חלקה 47)
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז

תשריט
הודעה על דחיית מועד ההגשה

סיור קבלנים: 28.9.2016 בשעה: 10:00
הגשה עד: 15.11.2016 בשעה: 12:00  - דחייה
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: ללא עלות
 

לא הוגשו הצעות

 

איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-סייע/ת מלווה אישי/ת למטרות טיפוליות לילדי החינוך הרגיל (סייע/ת רפואי/ת)

 מועד אחרון לקבלת הצעות: 18.8.2016

  

איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת צמוד/ה)

 

מועד אחרון לקבלת הצעות: 18.8.2016

 

איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-עובד/ת ניקיון לביה"ס

מועד אחרון לקבלת הצעות: 18.8.2016

 

איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-סייע/ת לגן ילדים

מועד אחרון לקבלת הצעות: 18.8.2016

 

 

מכרז 20/16- סלילת מעגל תנועה במרכז המושבה ועבודות פיתוח בחזית בית הכנסת הגדול
מסמכים לעיון:

חוברת ראשית- מכרז

מפרט כללי

כתב כמויות+ טופס הצעת הקבלן

תכניות

סיור קבלנים: 9.8.2016 בשעה: 10:00
הגשה עד: 16.8.2016 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,000

זוכה: בלאל בניין ופיתוח בע"מ

 

 

מכרז 19/16- עובד/ת סוציאלי/ת משפחה במחלקה לשירותים חברתיים(רווחה)

מועד אחרון לקבלת הצעות: 2.8.2016 

 

 

מכרז 18/16- מנהלת יחידה לשירותים חברתיים ועו"ס משפחה (רווחה)

מועד אחרון לקבלת הצעות: 2.8.2016

 

 

מכרז 17/16- הפעלה ואחזקה של מתקן טיהור שפכים
מסמכים לעיון:

חוברת ראשית- מכרז

תשובות לשאלות הבהרה

הודעת הבהרה מס' 2

סיור קבלנים: 8.8.2016 בשעה: 9:00 - ההשתתפות בסיור- חובה
הגשה עד: 23.8.2016 בשעה: 12:00 - דחייה
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 300

זוכה: מי- גת

 

מכרז 16/16- מזכירת מחלקת החינוך

מועד אחרון לקבלת הצעות: 26.7.2016

 

מכרז 15/16- התקנה ותפעול מערכות מדידת מים (קר"מ)
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית - מכרז

כתב כמויות

הודעה למציעים מס' 1

הודעה למציעים מס' 2

הודעה למציעים מס' 3

פרוטוקול סיור קבלנים
סיור קבלנים: 13.7.2016 בשעה: 10:00- ההשתתפות בסיור- חובה
הגשה עד: 2.8.2016 בשעה: 12:00 - דחייה
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,000

זוכה: ארד בע"מ

 

מכרז 14/16- בינוי נקודת משטרה
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
תכניות
סיור קבלנים: 16.5.2016 בשעה: 11:00
הגשה עד: 31.5.2016 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500

זוכה: דקל הנדסה 


מכרז 13/16- הסבת חדר הכושר לכתות מחול
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
סיור קבלנים: 16.5.2016 בשעה: 11:30
הגשה עד: 31.5.2016 בשעה: 12:00 
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 750

זוכה: מדר אופיר פיקוח וניהול פרוייקטים בע"מ


מכרז 12/16- ביצוע מחיצת חלוקה אקוסטית ואספקת מתקני ספורט
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
הודעה לקבלנים מס' 1
סיור קבלנים: 16.5.2016 בשעה: 10:00
הגשה עד: 31.5.2016 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500

זוכה: ס.נ. חטיב הנדסה אזרחית בע"מ

 

מכרז 11/16- השכרת מבנה בבנין קופ"ח כללית
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
סיור קבלנים: 17.4.2016 בשעה: 11:00
הגשה עד: 21.4.2016 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 100

זוכה: חני ארבסמן


מכרז 10/16- בינוי נקודת משטרה-  בוטל
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
תכניות
סיור קבלנים: 11.4.2016 בשעה: 10:00
הגשה עד: 17.4.2016 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500 ש"ח


מכרז 09/16- הסבת חדר הכושר לכתות מחול-  בוטל
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
הודעת הבהרה מס' 1
סיור קבלנים: 4.4.2016 בשעה: 11:00
הגשה עד: 17.4.2016 בשעה: 12:00  (-דחייה)
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 750 ש"ח


מכרז 08/16- עבודות פיתוח בשכ' כרמי בנימין- טיילת ודוכנים כביש 11
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
כתב כמויות
נספח הנחות לכתב כמויות
הודעת הבהרה מס' 1
הודעת הבהרה מס' 2
הודעת הבהרה מס' 3
סיור קבלנים: 4.4.2016 בשעה: 10:00
הגשה עד: 17.4.2016 בשעה: 12:00  (-דחייה)
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,500 ש"ח
זוכה: סיגלוביץ עפר ופיתוח בע"מ

 

מכרז 07/16- השכרת מבנה מרפאה במרכז הכפר
מסמכים לעיון:
חוזה שכירות
פתיח +טופס הצעה
הודעת הבהרה מס' 1
הודעת הבהרה מס' 2
הודעת הבהרה מס' 3
סיור קבלנים: 29.3.2016 בשעה: 12:00
הגשה עד: 10.4.2016 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 300

זוכה: קופ"ח מאוחדת

 

 

מכרז 06/16- עובד/ת סוציאלי/ת משפחה (25% משרה) במח' לשירותים חברתיים (רווחה)
מועד אחרון לקבלת הצעות: 17.4.2016


מכרז 05/16- עובד/ת סוציאלי/ת משפחה (75% משרה) במח' לשירותים חברתיים (רווחה)
מועד אחרון לקבלת הצעות:17.4.2016
 


מכרז 04/16- החלפת מזגנים ביה"ס יסודי רבין כפר תבור
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
מפרט טכני מיוחד
כתב כמויות
הודעת הבהרה מס' 1
סיור קבלנים: 16.3.2016 בשעה: 9:00
הגשה עד: 27.3.2016 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 300

זוכה: תדיראן מוצרי צריכה


מכרז 03/16- החלפת כסאות קהל באולם הספורט כפר תבור
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
מפרט טכני
טופס הצעת המציע
הודעת הבהרה מס' 1
הודעת הבהרה מס' 2
הודעת הבהרה מס' 3
סיור קבלנים: 13.3.2016 בשעה: 12:00
הגשה עד: 27.3.2016 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 200 ש"ח
זוכה: גלובל ישראל


הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע :
מודעה
מסמכי ההצעה
נספח א' - נוהל מינוי יועץ משפטי  - חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2/2014
נספח ב' - שאלון תנאי פסלות
נספח ג' - שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
הגשה עד: 15.3.2016 בשעה: 15:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 300 ש"ח


מכרז 02/16- חימום בריכת שחייה קאנטרי כפר תבור
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
מפרט מיוחד
סיור קבלנים: 10.2.2016 בשעה: 10:00
הגשה עד: 28.2.2016 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,000 ש"ח
זוכה: אופטימל אי.


מכרז 01/16- עובד/ת מינהל וזכאות במח' לשירותים חברתיים
מועד אחרון לקבלת הצעות: 21.1.2016


מכרז 25/15- שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
מפרט
פגישה לצורכי הבהרות ביום: 11.1.2016 בשעה: 9:00
הגשה עד: 18.1.2016 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 200 ש"ח
זוכה: מסיעים שונים


מכרז 24/15- מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי
מועד אחרון לקבלת הצעות: 18.1.2016
 

מכרז 23/15- עבודות פיתוח סלילה ותשתיות בכפר תבור
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
הגשה עד: 28.12.2015 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,500 ש"ח
זוכה:עודתאללה איימן


מכרז 22/15- בניית 2 גני ילדים בשכ' השיקמים בכפר תבור
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
חוברת ב'- מפרט מיוחד
כתב כמויות
נספח הנחות לכתב כמויות
הודעת הבהרה - סיווג קבלני
סיור קבלנים: 23.11.2015  בשעה: 10:00
הגשה עד: 8.12.2015 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,500 ש"ח
זוכה: בלאל בניין ופיתוח בע"מ

 

איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-20/15- עובד גינון (משרה אחת)
מועד אחרון לקבלת הצעות: 1.11.2015


איוש משרה פטורה ממכרז(כ"א)-19/15- סייע/ת לגן ילדים (2 משרות סייע/ת)
מועד אחרון לקבלת הצעות: 1.11.2015


מכרז 18/15- מנהל/ת יחידת ילדים ונוער
מועד אחרון לקבלת הצעות: 13.10.2015


מכרז 17/15- בניית תוספת 6 כיתות וחדרי ספח בבי"ס יסודי יצחק רבין בכפר תבור
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
כתב כמויות
נספח הנחות לכתב כמויות- מסמך ההצעה
נספח- רשימת אישורים
נספח- הנחיות מיוחדות
רשימת נגרות
רשימת אלומיניום
רשימת מסגרות
סיור קבלנים: 17.9.2015  בשעה: 10:00
הגשה עד: 8.10.2015 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 3,000 ש"ח
זוכה:בלאל בניין ופיתוח בע"מ


מכרז 16/15- ביצוע חדר שנאים
מסמכים לעיון
סיור קבלנים: 17.9.2015  בשעה: 10:00
הגשה עד: 8.10.2015 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 100 ש"ח
זוכה: א.י. ביתנית בע"מ


מכרז 15/15- פיתוח כניסה חיבור קו ניקוז גינון ונטיעות
מסמכים לעיון:
חוברת ראשית- מכרז
מסמכי נתיבי ישראל
כתב כמויות+נספח הנחות לכתב כמויות
סיור קבלנים: 23.11.2015  בשעה: 9:00
הגשה עד: 8.12.2015 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500 ש"ח
זוכה: עודתאללה איימן


מכרז 14/15 - מזכיר/ת בי"ס יסודי רבין
מועד אחרון להגשת מועמדות: 25.8.2015


מכרז 13/15- ביצוע חדר שנאים
מסמכים לעיון
סיור קבלנים: 26.8.2015  בשעה: 10:00
הגשה עד: 1.9.2015 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 100 ש"ח


מכרז 11/15- עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת ביחידה לשירותים חברתיים (רווחה)
מועד אחרון לקבלת הצעות: 28.7.2015


מכרז 10/15- מנהל/ת יחידה לשירותים חברתיים (רווחה)
מועד אחרון לקבלת הצעות: 28.7.2015

דרוש/ה עובד/ת ניקיון לביה"ס היסודי רבין
מועד אחרון לקבלת הצעות: 21.7.2015


דרושים שני עובדי/ות גינון
מועד אחרון לקבלת הצעות: 21.7.2015


מכרז 09/15- סייע/ת לגן ילדים
מועד אחרון לקבלת הצעות: 14.7.2015

מכרז 08/15- מזכיר/ת מחלקת חינוך/ רווחה
מועד אחרון לקבלת הצעות: 1.6.2015


מכרז 07/15- ביצוע תשתיות- כיכר הבנים כפר תבור
מסמכים לעיון:
מסמך ראשי לעיון, חוזה והנחיות
מפרט כללי לעיון
כתב כמויות לעיון
סיור קבלנים: 3.6.2015  בשעה: 9:00
הגשה עד: 16.6.2015 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 400 ש"ח
זוכה:בלאל בניין ופיתוח בע"מ


מכרז 06/15- הנחת תשתיות וסלילת כביש רחוב הבריגדה היהודית
מסמכים לעיון:
מסמך ראשי לעיון, חוזה והנחיות
מפרט כללי לעיון
כתב כמויות לעיון
חוברת פרטים לעיון
סיור קבלנים: 13.4.2015  בשעה: 10:00
הגשה עד: 21.4.2015 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500 ש"ח
זוכה: עודתאללה איימן


מכרז 05/15- מזנון בפארק
מסמכים א'-ד' לעיון
מסמך ה'- הסכם שכירות לעיון
סיור מתעניינים: 4.3.2015  בשעה: 10:00
הגשה עד: 15.3.2015 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 300 ש"ח
זוכה: לכנר שגב


מכרז 04/15- עבודות פיתוח ותשתיות בשכונת כרמי בנימין
חוזה לעיון חלק א' 
מסמכים ג1-ו' לעיון
כתב כמויות לעיון
נספח הנחות כתב כמויות לעיון
סיור קבלנים: 16.2.2015  בשעה: 11:00
הגשה עד: 25.2.2015 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 3,000 ש"ח
זוכה: לסיכו בע"מ


מכרז 03/15- מכירת מגרש 742 בגוש 17037 - שכ' המייסדים
פרטים כללים בקשר למכרז
מסמכים א'-ד' לעיון
מסמכים ה'-ז' לעיון
סיור קבלנים: אין
הגשה עד: 24.2.2015 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 400 ש"ח
הודעת הבהרה
זכייה:
    מגרש         שטח    סכום זכיה
     742          404      665,557

מכרז 02/15- משרד להשכרה במבנה המועצה, או שימוש אחר שיאושר ע"י המועצה
מסמכים לעיון
סיור קבלנים: 16.2.2015  בשעה: 10:00
הגשה עד: 24.2.2015 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 200 ש"ח
זוכה: עו"ד ערן וייסמן


מכרז 01/15- עבודות אלומיניום בבריכת השחייה בכפר תבור
מסמכים חלקיים לעיון:
חוזה לעיון
כתב כמויות לעיון
סיור קבלנים: 15.1.2015  בשעה: 10:00
הגשה עד: 27.1.2015 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,000  ש"ח
זוכה: ספורי בהא


מכרז 30/14- עבודות פיתוח בשכונת כרמי בנימין- כביש 1
סיור קבלנים: 30.11.2014  בשעה: 10:00
הגשה עד: 10.12.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,500  ש"ח
זוכה: חמייסה עבדאללה מוחיי בע"מ


מכרז 29/14- התקנת מצלמות בקאנטרי ומתחם יערה ותחזוקה שנתית למערכת המצלמות בכפר-
מסמכים מכרז לעיון
מפרט טכני - מסמך אפיון טכנולוגי
סיור קבלנים: 4.12.2014  בשעה: 11:00
הגשה עד: 10.12.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 300  ש"ח
זוכה: טופ-סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ


מכרז 28/14- ביטוחי המועצה לשנת 2015 -  בוטל
סיור קבלנים: אין
הגשה עד: 2.12.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,000 ש"ח


מכרז 27/14- מכירת מגרשים בכפר תבור- גוש 17037 חלקות 739-744, 746 - מסמכים חלקיים לעיון
פרטים כלליים בקשר למכרז
המסמכים המלאים, כולל שמאות המגרשים נמצאים לעיון ולרכישה במשרדי המועצה
סיור קבלנים: אין
הגשה עד: 30.12.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 400 ש"ח
זוכים: רוכשים שונים:
מגרש שטח סכום זכיה
739 404          701,000
740 403          638,181
741 404          600,100
743 405          650,088
744 717       1,100,000
746 443          886,000

דרושים שלושה עובדי גינון
מועד אחרון לקבלת הצעות: 17.12.2014


מכרז מס' 26/14- מנהל/ת יחידת ילדים ונוער
מועד אחרון לקבלת הצעות: 2.10.2014


מכרז מס' 25/2014- הצטיידות לחדר כושר ב"קאנטרי אליאל" בכפר תבור
סיור קבלנים: 10.9.2014  בשעה: 13:00
הגשה עד: 22.9.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500 ש"ח
זוכה: אגנטק בע"מ


מכרז מס' 24/2014- מכרז לביצוע סחר מכר (טרייד אין) ל- 3 טרקטורי משא
סיור קבלנים: 27.8.2014  בשעה: 10:00
הגשה עד: 7.9.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 200 ש"ח


מכרז מס' 23/2014- הכשרת שטח ועבודות פיתוח באזור בריכת השחיה הישנה בכפר תבור
סיור קבלנים: 20.8.2014  בשעה: 9:00
הגשה עד: 7.9.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,500 ש"ח
זוכה: אבני צורית בע"מ


מכרז מס' 22/2014- עבודות פיתוח כיכרות ומדרכות בשכונת כרמי בנימין
סיור קבלנים: 13.8.2014  בשעה: 10:00
הגשה עד: 7.9.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,500 ש"ח
זוכה: חמייסה עבדאללה


מכרז מס' 21/2014- שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד- השלמה
סיור קבלנים: 24.7.2014  בשעה: 10:00
הגשה עד: 11.8.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 200  ש"ח
זוכה: מסיעים שונים


מכרז מס' 20/2014- כביש מקשר לרבות מעגלי תנועה בין שכונת ערמונים לשכונת שזיפים
סיור קבלנים: 21.7.2014  בשעה: 9:30
הגשה עד: 11.8.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,000 ש"ח
זוכה: עודתאללה איימן


מכרז מס' 19/2014- מינהלנ/ית במחלקת החינוך
מועד אחרון לקבלת הצעות: 6.8.2014.

מכרז מס' 18/14- מנהל/ת מחלקת חינוך- הארכה
מועד אחרון לקבלת הצעות: 21.9.2014


מכרז מס' 17/2014- עבודות סלילה ותשתיות 2014
סיור קבלנים: 21.7.2014  בשעה: 9:00
הגשה עד: 11.8.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,500 ש"ח
זוכה: עודתאללה איימן


מכרז מס' 16/2014- מכרז זוטא- הטמנת פסולת
סיור קבלנים: 14.7.2014  בשעה: 10:00
הגשה עד: 21.7.2014 בשעה: 12:00
זוכה: אורוז בע"מ


מכרז מס' 15/2014- שירותי אחזקה ובקרה של אזעקות, לחצני נוכחות ושירותי מוקד
סיור קבלנים: 9.7.2014  בשעה: 11:00
הגשה עד: 21.7.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500 ש"ח
זוכה: G4S


מכרז מס' 14/2014- ניקיון בית ספר רבין
סיור קבלנים: 9.7.2014  בשעה: 10:00
הגשה עד: 21.7.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500 ש"ח
זוכה: פסגות אתן בע"מ


מכרז מס' 13/2014- רכישת ריהוט וציוד למוסדות חינוך
סיור קבלנים: 19.6.2014  בשעה: 11:00
הגשה עד: 30.6.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 200 ש"ח
זוכה: גן ישראלי


מכרז מס' 12/2014- שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד
סיור קבלנים: 19.6.2014  בשעה: 10:00
הגשה עד: 30.6.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500  ש"ח
זוכה: מסיעים שונים

מכרז מס' 11/2014- תאורת חוץ בשכונת כרמי בנימין
סיור קבלנים: 29.5.2014  בשעה: 10:00
הגשה עד: 9.6.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 2,000  ש"ח
זוכה: אורות הטירה


מכרז מס' 10/2014- שירותי אבטחה -  בוטל
סיור קבלנים: 28.5.2014  בשעה: 10:00
הגשה עד: 9.6.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500  ש"ח


מכרז מס' 09/2014- אב בית בביה"ס היסודי בכפר תבור - הארכה
מועד אחרון לקבלת הצעות: 9.6.2014 


מכרז מס' 08/2014- משרד להשכרה במבנה המועצה
סיור קבלנים: 14.5.2014  בשעה: 10:00
הגשה עד: 28.5.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 200  ש"ח
זוכה: קנט- קרן לביטוח נזקי טבע


מכרז מס' 07/2014- חנות להשכרה במבנה המועצה
סיור קבלנים: 2.4.2014  בשעה: 10:00
הגשה עד: 7.4.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 200  ש"ח
זוכה: טננבאום יוספה


מכרז מס' 06/2014- מנהל/ת יחידת ילדים ונוער בכפר תבור
מועד אחרון לקבלת הצעות: 8.4.2014  בשעה: 12:00


מכרז מס' 05/2014- אספקת והתקנת מערכות מתזים בבניין המתנ"ס בכפר תבור
סיור קבלנים: 19.3.2014  בשעה: 11:30
הגשה עד: 31.3.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 750  ש"ח
זוכה: ספורי בהא
 

מכרז מס' 04/2014- שיפוצים בית ספר רבין כפר תבור
סיור קבלנים: 19.3.2014  בשעה: 10:30
הגשה עד: 31.3.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 300  ש"ח
זוכה: ספורי בהא


מכרז מס' 03/2014- הסדרת נגישות לבניין המועצה המקומית, כולל רמפת נכים וריצוף הרחבה
סיור קבלנים: 19.3.2014  בשעה: 10:00
הגשה עד: 31.3.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 1,000  ש"ח
זוכה:בלאל בניין ופיתוח בע"מ


מכרז מס' 02/2014- תשתיות בשכונת בנימין- כביש 11
סיור קבלנים: 26.2.2014  בשעה: 10:00
הגשה עד: 10.3.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 2,000  ש"ח
זוכה: אבני צורית בע"מ
 
מכרז מס' 01/2014- התקנת מעלון בבניין המועצה
סיור קבלנים: 19.3.2014  בשעה: 9:30
הגשה עד: 31.3.2014 בשעה: 12:00
מחיר לרכישת מסמכי המכרז: 500  ש"ח
זוכה: תעמל מזרע

 

negishut iconעבור לתוכן העמוד