1
פרטים אישיים
2
השכלה

מתנדב/ת יקר/ה

אנו מברכים אותך בהחלטתך להצטרף אלינו ומקווים שפעילותנו המשותפת תניב פירות לטובת המטרות אותן אנו חולקים.

"לתת עם הנשמה ועם הלב" -משפט המתאר באופן מלא את הפעילות המבורכת של המתנב, הנתינה שלך למען האנשים הזקוקים לך, מעלה חיון על פניהם וזה השכר הטוב ביותר שאנו יכולים להעלות על הדעת. אנו מאחלים לך הצלחה וסיפוק במעשיך ומודים לך על המטרפותך למעגל ההתנדבות בישראל.

לצורך שיבוצך בתפקיד המתנדב אנו מבקשים ממך למלא את השאלון המפורט להלן.

 

כולל עיר ומיקוד

 

אנא פרט/י

אנא פרט/י