‏‏חוזר מלגות תשפד 2024.pdf

טופס הרשמה למלגת המועצה לסטודנטים לשנת תשפ"ד

כפי הרשום בתעודת הזהות

כולל תמונה ברורה

ע"פ הותיק וביניהם

 

ידוע לי כי המלגה תוענק כנגד 30 שעות מעורבות בקהילה (חובה) שדה חובה

Browser not supported