ממונה על חופש המידע ברשות

פרטי יצירת קשר

אוהד חנוכה
מנכ"ל המועצה
ההגנה 2, כפר תבור

להגשת בקשה לממונה על חופש המידע ברשות ניתן לפנות באמצעות הקישור הבא: הגשת בקשה לפי חוק חופש המידע

דוחות הממונה על חופש המידע:

טפסים ומסמכים:

בקשה לקבלת מידע