עודד הלפרין- ראש המועצה | [email protected]
אליהו גבאי- סגן ראש המועצה וחבר מועצה | [email protected]
ניר דגן- חבר מועצה | [email protected]
תמי סמון- חברת מועצה | t[email protected]
אורי באואר- חבר מועצה | [email protected]
ערן וייסמן – חבר מועצה | [email protected]
ליאור אברהמי- חבר מועצה | l[email protected]
ליאת נמימי- חברת מועצה | l[email protected]
צחי ביתן- חבר מועצה | a[email protected]